Albanež d.o.o. za javnu odvodnju Albanež d.o.o. za javnu odvodnju

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@albanez.hr

Cjenik usluga

Cjenik usluga

Cjenik usluga

Na sljedećim linkovima možete pronaći više informacija u svezi cijena naših usluga.

CJENIK USLUGA (PDF)
Odluka o usklađenju cjenika usluga (PDF)
Cjenik za izradu priključka - Fekalna kanalizacija naselja u Općini Medulin