Albanež d.o.o. za javnu odvodnju Albanež d.o.o. za javnu odvodnju

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@albanez.hr

Novosti

Prezentacija edukativnih slikovnica Hrvatskih voda u školi u Medulinu i Ližnjanu

05.12.2017. / 15:52h
Prezentacija edukativnih slikovnica Hrvatskih voda u školi u Medulinu i Ližnjanu

U medulinskoj Osnovnoj školi dr. Mate Demarina u ponedjeljak 4. prosinca za učenike 2., 3. i 4. razreda održano je predavanje o vodama uz prezentaciju edukativne dječje slikovnice. Predavanje je u organizaciji Hrvatskih voda i uz tehničku pomoć suradnika Elvisa Kalcine održala predstavnica Hrvatskih voda Marija Vizner, koja je ujedno i autor teksta slikovnice. Ona je govorila školarcima o nastanku poplava, zaštiti od poplava, što su to nasipi,...

Saznajte više

Delegacija Svjetske banke posjetila Općinu Medulin

16.11.2017. / 15:44h
Delegacija Svjetske banke posjetila Općinu Medulin

Danas, 16. studenoga 2017. godine delegacija Svjetske banke posjetila je i održala sastanak u Općini Medulin. Delegaciju Svjetske banke primili su načelnik Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin, direktor komunalnog poduzeća Albanež d.o.o. Edo Krajcar, Član uprave Med eko servisa d.o.o. Enco Crnobori te pročelnice Suzana Racan Stern i Barbara Floričić. U ime Svjetske banke na sastanku su sudjelovali direktorica Ureda Svjetske banke za...

Saznajte više

JAVNI OGLAS / POZIV

02.11.2017. / 15:29h

JAVNI OGLAS / POZIV kojim se pozivaju svi vlasnici katastarskih čestica smještenih u Medulinu, a koje će biti zahvaćene zahvatom u prostoru – građenje fekalne kanalizacijske mreže dijela naselja Medulin – 3. faza, temeljem pravomoćne lokacijske dozvole Istarske županije, i to vlasnici odnosno suvlasnici slijedećih katastarskih čestica u k.o. Medulin: k.č.br. 883/14, k.č.br 883/15, k.č.br. 883/3, k.č.br. 878, k.č.br. 879/4, k.č.br. 886/15,...

Saznajte više