Albanež d.o.o. za javnu odvodnju Albanež d.o.o. za javnu odvodnju

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@albanez.hr

Novosti

Kanalizacija bez kišnice

19.02.2018. / 14:20h

Poštovani mještani Općine Medulin,

Albanež d.o.o. za javnu odvodnju, kao upravitelj sustava javne odvodnje Općine Medulin zadužen je za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava odvodnje fekalne kanalizacije, one koja je do sada izgrađena, kao što će biti i za onu koja je u postupku izgradnje ili će se izgraditi.
Sustav odvodnje fekalne kanalizacije Općine Medulin je takozvani razdjelni tip kanalizacije, što znači da je sustav fekalne kanalizacije odvojen od sustava oborinske kanalizacije.
Pod fekalnu kanalizaciju smatra se otpadna voda iz kućanstva, u koju spadaju fekalne vode iz sanitarnih čvorova, otpadne vode iz kuhinja i ostale otpadne vode koje su nuspojava korištenja vode iz vodovodne mreže.
Oborinske vode su sa druge strane vode nastale uslijed padalina i vremenskih uvjeta.
Albanež d.o.o. u cilju gospodarenja fekalnim otpadnim vodama ima, između ostalog, zadaću kontrole i mjerenja protoka otpadnih voda sustava kojim upravlja. Mjerenjem protoka otpadnih voda jasno se vidi razlika u protoku otpadnih voda uslijed djelovanja vremenskih uvjeta, pa se za kišnog vremena protok otpadne vode u fekalnom sustavu znatno povećava.
Sukladno tome, zaključak je da se u sustav fekalne odvodnje upuštaju oborinske vode, zvane i kao strane vode. Takav utjecaj stranih voda, u sustavu namijenjenom za prihvat fekalnih voda, bitno utječe na funkcioniranje sustava.
Albanež d.o.o. kao upravitelj sustava javne odvodnje stoga moli vlasnike, stanare ili korisnike stambenih objekata na području Općine Medulin, da provjere svoje oluke i kišne rešetke, kako isti ne bi bili spojeni na sustav fekalne odvodnje.
U slučaju da su oluci ili kišne rešetke spojeni na sustav fekalne odvodnje, vlasnici, stanari ili korisnici stambenih objekata dužni su da iste odvoje od sustava fekalne kanalizacije i sprovedu vodu sa istih na drugi, adekvatniji način.
U narednom periodu Albanež d.o.o. će vršiti kontrolu sustava oborinske odvodnje po pojedinim naseljima, te poduzimati mjere kojim se mora postići odvojeno sakupljanje otpadnih voda.

S poštovanjem,
Albanež d.o.o.

Povratak na novosti