Albanež d.o.o. za javnu odvodnju Albanež d.o.o. za javnu odvodnju

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@albanez.hr

Novosti

Održan sastanak na temu aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole za EU projekt

20.03.2018. / 14:48h

U srijedu 14. ožujka 2018. godine s početkom u 13 sati u Općini Medulin održan je sastanak za Izradu projektne i natječajne dokumentacije sustava prikupljanja,odvodnje i pročišćavanja te vodoopskrbe aglomeracije Medulin,Premantura i Banjole za EU projekt. Sastanku su prisustvovali Goran Buić, načelnik Općine Medulin, Damir Demarin zamjenik načelnika Općine Medulin, Goran Peruško pročelnik Općina Medulin, Edo Krajcar direktor Albanež d.o.o. za javnu odvodnju, Morena Grakalić, Albanež d.o.o. Dražen Kamber, Hrvatske vode, Projektni voditelj Službi za podršku pripremi EU projekata, Marko Ravnić, Načelnik , Općine Ližnjan, Matija Maurović, zamjenik načelnika Općine Ližnjan, Ivan Beletić Šatić, Općina Ližnjan, Žarka Mrđen, Vodovod Pula d.o.o., Davor Stanković, Hidroprojekt-ing d.o.o. Zagreb, Vesna Grizelj Šimić, Hidroprojekt-ing d.o.o. Zagreb, Luka Jelić, direktor Hidroprojekt-iing d.o.o. Zagreb, te Danilo Dolinar, SL Consult d.o.o. Ljubljana.

Tema sastanka bila je: Ugovor za usluge Izrade projektne i natječajne dokumentacije sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja te vodoopskrbe aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole za EU projekt.

Načelnik Općine Medulin Goran Buić u uvodnom je izlaganju pozdravio sve prisutne i otvorio sastanak na temu EU Projekta Medulin. Direktor Albanež d.o.o., Edo Krajcar i Voditelj projekta Dražem Kamber, iznijeli su pregled dosadašnjih aktivnosti na EU Projektu Medulin, a nakon toga svi sudionici sastanka sudjelovali su u razgovorima i upoznali se sa dosadašnjim aktivnostima na projektu kao i budućim aktivnostima koje nas očekuju u realizaciji tog projekta.

02.11.2017. predana je Studija Izvedivosti s analizom troškova i koristi „ Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Medulin-Premantura-Banjole“ u nadležno tijelo (Hrvatske vode) na njihovo očitovanje.

07.03.2018. godine potpisan je Ugovor za usluge „ Izrada projektne i natječajne dokumentacije sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja te vodoopskrbe Aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole s aplikacijskim paketom za EU projekt „ vrijedan 9.610.691,20 kn bez pdv-a, odnosno (12.013.364,00kn sa PDV-om) između Albaneža d.o.o. i Zajednice izvršitelja, koju predstavlja Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba, pa je jedna od tema sastanka bila vezana za dinamiku i proceduru aktivnosti u provođenju tog važnog ugovora.

Dogovoreno je da će se za početak Izvšitelj Ugovora Naručitelju dostaviti dinamički plan rada (rok provedbe ugovora je 18 mjeseci), definirati trase fekalne kanalizacije i vodoopskrbe za projektiranje, te njihovu faznost, zatim će se dogovoriti popis javno – pravnih tijela od kojih će se tražiti posebni uvjeti građenja i na kraju ishodovati potrebne lokacijske dozvole.

Prvi radni sastanak na temu EU projekta Medulin uspješno je završen u 15,00 sati.

Povratak na novosti