Djelatnosti i usluge

T: +385 (0)52 573 523 / E: reklamacije@albanez.hr

U sklopu svog poslovanja nudimo usluge pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području Općine Medulin

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Odluku kojom se određuje vrsta vodnih usluga koje se puržaju na vodoopskrbnom području, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge možete pronaći OVDJE (dokument u PDF formatu).

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje (u PDF formatu).
INTERNO UPUTSTVO za provođenje kontrole ispravnosti građevina za javnu odvodnju otpadnih voda (u PDF formatu).
CJENIK USLUGA
Cjenik za izradu priključka - Fekalna kanalizacija naselja u Općini Medulin

Odvodnja otpadnih voda Općine Medulin

Više informacija o odvodnji otpadnih voda Općine Medulin možete pronaći u sljedećem dokumentu (u PDF formatu)

Izgradnja fekalne kanalizacije u Općini Medulin

Više informacija o izgradnji fekalne kanalizacije u Općini Medulin možete pronaći u sljedećem dokumentu (u PDF formatu)

Kako se priključiti na kanalizaciju?

Više informacija o tome kako se priključiti na kanalizaciju možete pronaći u sljedećem dokumentu (u PDF formatu).

Propisi bitni za naše poslovanje

Popis najbitnijih zakonskih akata vezanih uz naše poslovanje možete naći u slijedećem dokumentu (u PDF formatu).

Najčešća pitanja i odgovori

IZ JAVNE KANALIZACIJE SE ŠIRE NEUGODNI MIRISI - ŠTO UČINITI?

Neugodni mirisi u sustavu javne odvodnje otpadnih voda nastaju uslijed raspadanja organske tvari i anaerobnog stanja, a uzrokuje ih više elemenata - karakteristike sustava, optimalna iskorištenost mreže, karakteristike upuštene otpadne vode itd. To je složen problem koji se može pojaviti i kada je sustav odvodnje dimenzioniran i izgrađen prema pravilima struke, a na njega utječu i vremenske prilike, posebno jugo.

Kako bi se smanjilo širenje neugodnih mirisa iz sustava javne odvodnje na području općine Medulin učestalo se ispiru kanalizacijske cijevi, na pojedinim slivnicima i rešetkama za prikupljanje oborinske odvodnje postavljeni su sifoni, primjenjuju se posebni mikrobiološki preparati za eliminaciju neugodnih mirisa u kanalizaciji i sl. U sušnim razdobljima se kod smanjenog priliva otpadnih voda talozi zadržavaju duže u cjevovodima, pa je i jače primjetno razvijanje plinova neugodnih mirisa i njihovo širenje iz kanalizacije.

Ukoliko osjetite da se iz sustava javne odvodnje šire neugodni mirisi pozovite nas i obavijestiti nas o tome na broj telefona 052/573-136 kako bismo izašli na teren, zabilježili točno vrijeme i lokaciju, kao i vremenske uvjete u tom trenutku. Ovakvim pozivom pomoći ćete nam da otkrijemo uzrok pojavi neugodnih mirisa te da utvrdimo prave mjere koje je moguće poduzeti za rješavanje ili umanjenje problema s kojim ste nam se obratili.

Osim već navedenog, kao naš korisnik i sami nam možete pomoći i pridonijeti smanjenju širenja neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava tako da u njega ne bacate otpad koji se taloži te da imate ispravno izvedenu internu kanalizacijsku instalaciju.

KAKO MORA BITI IZVEDENA INTERNA KANALIZACIJSKA INSTALACIJA DA NE UZROKUJE NEUGODNE MIRISE?

Neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta jedan je od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije. Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađeni odzračnici za provjetravanje odvoda, i to na način da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene propisanom kapom, te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada, kupaonski tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone izvedene u obliku „V“i „S“ kod kojih je zatvor vodom osiguran na način da je potopljen pod vodom. Obveze vlasnika da na opisani način moraju izvesti interne kanalizacijske instalacije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju su i propisane aktima vezanim uz priključenje i korištenje usluge javne odvodnje.

ŠTO SE NE SMIJE BACATI I UBACIVATI U KANALIZACIJU?

Molimo da u kanalizaciju ne bacate i ne upuštate:

 • krpe, higijenske uloške, vlažne rupčiće, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.
 • potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice i zavoji i sl.)
 • ulja i masti
 • ostatke hrane
 • dlake i perje
 • kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala
 • strugotine metala, drva i plastike
 • staklo
 • kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija i boja te sl.)
 • pepeo i trosku
 • gnojiva

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijeti će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.​

NA ŠTO SE ODNOSI FIKSNI I VARIJABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA?

Na temelju članka 206. Zakona o vodama (objava u NN 153/2009 od 21.12.2009.), a na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. god donijela Uredbu o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (objava u NN 112/2010 od 29.09.2010.). Prema toj uredbi cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuku vodnih usluga, pri čemu se najniža osnovna cijena vodnih usluga sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Navedena akta možete pronaći na internet stranici Narodnih novina www.nn.hr (odjeljak "Službeni dio").

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga, služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nakretnine na komunalne vodne građevine.To su troškovi očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno propisima, itd. Varijabilni dio cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga (potrošnja).

Sukladno donesenim zakonskim propisima Albanež d.o.o. bio je u obavezi utvrditi fiksni i varijabilni dio najniže cijene vodnih usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te svoju dosadašnju cijenu mora ubuduće iskazivati i obračunavati u dva dijela. Za cijenu vodnih usluga sukladno zakonu Albanež d.o.o. dobio je suglasnost jedinice lokalne samouprave, a cijene i izračun cijena prijavljeni su Vijeću za vodne usluge u čijoj je nadležnosti praćenje i kontrola cijena. Cijene vodnih usluga nalaze se u cjeniku koji je objavljen na našim stranicama pod „djelatnosti i usluge“.Korisni linkovi

Misija komunalnog poduzeća Albanež d.o.o je poboljšanje kvalitete življenja stanovnika Općine Medulin, kao i očuvanje okoliša Općine.