Albanež d.o.o.

Image
Vizija Društva Albanež d.o.o.

Društvo Albanež d.o.o. u budućnosti će biti usmjereno na kontinuirano pružanje kvalitetne usluge javne odvodnje što se planira postići razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa. Rad Društva bit će utemeljen na principima ekonomske održivosti i prihvatljivosti za sve korisnike naših usluga, stalnom poboljšanju kvalitete, zaštiti okoliša i osiguranju kontinuirane edukacije svih zaposlenih. Naš rad bit će orijentiran na povećanje zadovoljstva svih korisnika naših usluga, poboljšanju, održavanja i izgradnji funkcionalne i ekološki prihvatljive mreže za odvodnju otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području općine Medulin, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti, a s ciljem da prostor za koji smo odgovorni u području javne odvodnje, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.

Misija Društva Albanež d.o.o.

Misija Društva Albanež d.o.o. jeste da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih objekata i uređaja javne odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz poštivanje i stalnu provedbu svih zahtjeva kvalitete noveliranih u ISO 9001, maksimalnu zaštitu okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih zaposlenika kao i svih korisnika naših usluga.

Politika Društva Albanež d.o.o.

Društvo Albanež d.o.o., provodeći temeljnu politiku većinskog vlasnika i osnivača, usmjerit će sve svoje resurse u ostvarenje zacrtane misiji i vizije, vodeći računa o interesima Društva ali i svim korisnicima usluga. Obzirom na činjenicu kako je Društvo Albanež d.o.o. dugoročno orijentirano na osiguranje zadovoljstva svih svojih korisnika usluga kao i njihovih interesa, opredijeljeni smo na rad s minimalnom dobiti što zahtijeva da se Društvo opredijeli i na obavljanje određenih komercijalnih usluga iz svog područja djelatnosti.

Povijest poduzeća

Albanež d.o.o. je kao komunalno poduzeće osnovano 1999. godine. 2008. godine sjedište tvrtke je iz Banjola preseljeno u Pomer u novu upravnu zgradu. Osnovna djelatnost poduzeća je bio odvoz otpada, komunalno uređenje, održavanje mjesta, uprava groblja te izgradnja i održavanje sustava odvodnje otpadnih voda. Godine 2013. došlo je do razdvajanja na dva poduzeća, s tim da je poduzeće Albanež d.o.o. nastavilo s poslovima vezanim za javnu odvodnju.

Certifikati, organizacija, procedura
Statusne promjene

Dana 15.11.2013. godine uprava društva MED EKO SERVIS d.o.o. i ALBANEŽ d.o.o. zaključile su Ugovor o podjeli (odvajanje s preuzimanjem) solemniziranog pod poslovnim brojem OV-7619/13, koji Ugovor je dostavljen Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu dana 15.11.2013. godine. Odlukom Skupštine društva od 19.12.2013. isti je Ugovor potvrđen.

Nadzorni odbor

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Sjednice Nadzornog odbora
1. sjednica Nadzornog odbora

1. sjednica Nadzornog odbora održana 11.10.2021.
Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
Odluka o osnivanju radnog tijela za pripremu tematske sjednice Nadzornog odbora
Odluka o donošenju poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o.
Odluka o imenovanju tajnika nadzornog odbora
Zaključak

2. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red 
Zaključak

3. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red 
Odluka - Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.–31.10.2021.
Odluka - Rebalans financijskog plana za 2021. godinu
Odluka - Plan poslovanja za 2022. godinu
Odluka 2. - Plan poslovanja za 2022. godinu
Zaključak - Plan poslovanja za 2022. godinu
Zaključak 2. - Plan poslovanja za 2022. godinu
Zaključak - Poslovni plan za razdoblje 2022. – 2025.

4. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Zaključak

5. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - poslovni plan
Zaključak - točka 3.
Zaključak - točka 4.
Zaključak - točka 5.
Zaključak - točka 6.
Zaključak - točka 7.

6. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - točka 2
Odluka - točka 13
Odluka - točke 3,4,5
Zaključak - točka 9
Zaključak - točka 12
Zaključak - točka 14
Zaključak - točke 6,7,8
Zaključak - točke 10,11

7. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - točka 1

8. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - točka 6 
Zaključak - točka 2 i 3
Odluka - nastavak

9. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka

10. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka

11. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red

12. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red

13. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red 13. sjednice NO
Odluka - točka 2
Odluka - točka 3
Zaključak - točka 6
Zaključak - točka 8
Zaključak - točka 9
Zaključak - točka 11

14. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red

15. sjednica Nadzornog odbora
Zapisnik