Albanež d.o.o.

Image
Vizija Društva Albanež d.o.o.

Društvo Albanež d.o.o. u budućnosti će biti usmjereno na kontinuirano pružanje kvalitetne usluge javne odvodnje što se planira postići razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa. Rad Društva bit će utemeljen na principima ekonomske održivosti i prihvatljivosti za sve korisnike naših usluga, stalnom poboljšanju kvalitete, zaštiti okoliša i osiguranju kontinuirane edukacije svih zaposlenih. Naš rad bit će orijentiran na povećanje zadovoljstva svih korisnika naših usluga, poboljšanju, održavanja i izgradnji funkcionalne i ekološki prihvatljive mreže za odvodnju otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području općine Medulin, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti, a s ciljem da prostor za koji smo odgovorni u području javne odvodnje, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih naših korisnika usluga.

Misija Društva Albanež d.o.o.

Misija Društva Albanež d.o.o. jeste da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih objekata i uređaja javne odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz poštivanje i stalnu provedbu svih zahtjeva kvalitete noveliranih u ISO 9001, maksimalnu zaštitu okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih zaposlenika kao i svih korisnika naših usluga.

Politika Društva Albanež d.o.o.

Društvo Albanež d.o.o., provodeći temeljnu politiku većinskog vlasnika i osnivača, usmjerit će sve svoje resurse u ostvarenje zacrtane misiji i vizije, vodeći računa o interesima Društva ali i svim korisnicima usluga. Obzirom na činjenicu kako je Društvo Albanež d.o.o. dugoročno orijentirano na osiguranje zadovoljstva svih svojih korisnika usluga kao i njihovih interesa, opredijeljeni smo na rad s minimalnom dobiti što zahtijeva da se Društvo opredijeli i na obavljanje određenih komercijalnih usluga iz svog područja djelatnosti.

Povijest poduzeća

Albanež d.o.o. je kao komunalno poduzeće osnovano 1999. godine. 2008. godine sjedište tvrtke je iz Banjola preseljeno u Pomer u novu upravnu zgradu. Osnovna djelatnost poduzeća je bio odvoz otpada, komunalno uređenje, održavanje mjesta, uprava groblja te izgradnja i održavanje sustava odvodnje otpadnih voda. Godine 2013. došlo je do razdvajanja na dva poduzeća, s tim da je poduzeće Albanež d.o.o. nastavilo s poslovima vezanim za javnu odvodnju.

Certifikati, organizacija, procedura
Statusne promjene

Dana 15.11.2013. godine uprava društva MED EKO SERVIS d.o.o. i ALBANEŽ d.o.o. zaključile su Ugovor o podjeli (odvajanje s preuzimanjem) solemniziranog pod poslovnim brojem OV-7619/13, koji Ugovor je dostavljen Trgovačkom sudu u Rijeci, Stalna služba u Pazinu dana 15.11.2013. godine. Odlukom Skupštine društva od 19.12.2013. isti je Ugovor potvrđen.

Nadzorni odbor

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Sjednice Nadzornog odbora
1. sjednica Nadzornog odbora

1. sjednica Nadzornog odbora održana 11.10.2021.
Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
Odluka o osnivanju radnog tijela za pripremu tematske sjednice Nadzornog odbora
Odluka o donošenju poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Albanež d.o.o.
Odluka o imenovanju tajnika nadzornog odbora
Zaključak

2. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red 
Zaključak

3. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red 
Odluka - Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.–31.10.2021.
Odluka - Rebalans financijskog plana za 2021. godinu
Odluka - Plan poslovanja za 2022. godinu
Odluka 2. - Plan poslovanja za 2022. godinu
Zaključak - Plan poslovanja za 2022. godinu
Zaključak 2. - Plan poslovanja za 2022. godinu
Zaključak - Poslovni plan za razdoblje 2022. – 2025.

4. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Zaključak

5. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - poslovni plan
Zaključak - točka 3.
Zaključak - točka 4.
Zaključak - točka 5.
Zaključak - točka 6.
Zaključak - točka 7.

6. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - točka 2
Odluka - točka 13
Odluka - točke 3,4,5
Zaključak - točka 9
Zaključak - točka 12
Zaključak - točka 14
Zaključak - točke 6,7,8
Zaključak - točke 10,11

7. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - točka 1

8. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka - točka 6 
Zaključak - točka 2 i 3
Odluka - nastavak

9. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka

10. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red
Odluka

11. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red

12. sjednica Nadzornog odbora
Dnevni red