Cjenik usluga

Image

Na sljedećim linkovima možete pronaći više informacija u svezi cijena naših usluga.

Cjenik Albanež u primjeni od 22.11.2023.
Cjenik Albanež u primjeni od 01.07.2019.
CJENIK USLUGA (PDF)
Odluka o usklađenju cjenika usluga (PDF)
Cjenik za izradu priključka - Fekalna kanalizacija naselja u Općini Medulin