Izgradnja fekalne odvodnje u dijelu naselja Medulin-spoj na ulicu SAD

Izgradnja fekalne odvodnje u dijelu naselja Medulin-spoj na ulicu SAD

Ovim projektom predviđeno je izvesti 280,21m fekalne kanalizacije, te omogućiti priključenje za 17 objekata.
Predviđeno trajanje radova je do kraja svibnja 2021 godine.

Izvođač radova je tvrtka Regi-elektrik d.o.o., a stručni građevinski nadzor vrši tvrtka Primum-ing d.o.o.
Ugovoreni iznos radova iznosi 459.205,70 kn bez PDV-a
Izvor financiranja proračun Općine Medulin.

SANITARNA I OBORINSKA ODVODNJA U ULICI KATIKULIĆ

U tijeku su radovi na...

Više informacija

Uspostavljena besplatna usluga slanja računa u elektroničkom obliku

Poštovani korisnici,
trgovačko društvo Albanež d.o.o. uvelo je besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku. Ukoliko ste korisnik koji želi račune dobivati na taj način, molimo da ispunite ponuđeni obrazac suglasnosti. Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati te se računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku.

Obrazac suglasnosti potrebno je dostaviti putem e-maila na info@albanez.hr ili poštom na adresu Albanež d.o.o.,...

Više informacija
RADOVI U TIJEKU - sanitarna i oborinska odvodnja u ulici Katikulić

RADOVI U TIJEKU - sanitarna i oborinska odvodnja u ulici Katikulić

U tijeku su radovi na sanitarnoj i oborinskoj odvodnji dijela naselja Medulin, u ulici Katikulić.
Ovim projektom izgradit će se 189,98 metara sanitarne odvodnje te će se omogućiti priključenje za deset objekata.

Ugovoreni iznos radova za sanitarnu odvodnju iznosi 399.970,92 kune bez PDV-a.
Radove izvodi obrt Terra Kop iz Vinkurana.
Stručni građevinski nadzor vrši tvrtka Primum-ing d.o.o. 

Paralelno sa izgradnjom sanitarne odvodnje izvoditi će...

Više informacija
Sanitarni kolektor u dijelu naselja Medulin-ulica Burle, FK-2

Sanitarni kolektor u dijelu naselja Medulin-ulica Burle, FK-2

Ovim projektom unutar obuhvata zahvata u fazi je izgradnja PVC cjevovoda nazivnog promjera DN 200 mm, duljine cca 258,00 metara, koji će otpadne vode gravitacijski voditi do spoja na postojeći sanitarni kolektor.
Cijevi se polažu u rov minimalne širine 0,80, na pješčanu posteljicu debljine 10,0 cm i zatrpati će se slojem pijeska minimalne debljine 30,0 cm iznad tjemena cijevi.
Trasa kolektora prolazi dijelom asfaltiranim površinama, a dijelom...

Više informacija