Odluka o preventivnom zatvaranju objekata

Odluka o preventivnom zatvaranju objekata

Odluka Načelnika Općine Medulin od 30.11.2020. o preventivnom zatvaranju objekata. (PDF)

Više informacija

Odluka o obustavi prijema stranaka

Odluka o obustavi prijema stranaka u prilogu (PDF)

Više informacija
Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Premantura

Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Premantura

Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Premantura kolektor K-12.2 koji će se spojiti na već izgrađen sustav odvodnje naselja Premantura.
Ovim kolektorom omogućiti će se spajanje 7 novih objekata na sustav javne odvodnje, ukupna dužina kolektora iznosi 90,19 m.
Radovi su započeli 21.09.2020.,a trebali bi biti okončani do 31.10.2020.
Radove izvodi tvrtka L.Gradnja d.o.o. iz Pule, dok nadzor nad izvedenim radovima vrši  Primum-ing d.o.o....

Više informacija
Upozorenje o potrebi pridržavanja protuepidemioloških mjera

Upozorenje o potrebi pridržavanja protuepidemioloških mjera

UPOZORENJE Stožera civilne zaštite Istarske županije o potrebi pridržavanja protuepidemioloških mjera možete pročitati u u priloženom dokumentu (PDF)

Više informacija