Temeljni podaci

ALBANEŽ d.o.o.
Broj registra trgovačkog suda u Rijeci: 040095616
MB: 01100556
OIB: 18426902929
Sjedište: Pomer 1, 52 100 Pula

Temeljni kapital: 505.120,00 EUR
Osnivači / članovi društva: Općina Medulin, jedini osnivač

Nadzorni odbor:
Ivan Modrušan - predsjednik nadzornog odbora
Eduard Klimić - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Igor Zubić - član nadzornog odbora
Ozren Josip Grbavčić - član nadzornog odbora
Darko Privrat - član nadzornog odbora

Žiro računi
Privredna Banka Zagreb 2340009 – 1110330706
Zagrebačka Banka 2360000 – 1101385042
SWIFT(BIC): PBZGHR2X
IBAN:HR3823400091110330706