Albanež d.o.o. za javnu odvodnju Albanež d.o.o. za javnu odvodnju

T: +385 (0)52 573 523

E: reklamacije@albanez.hr

Javna nabava

Plan nabave 2019.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2019. sa I i II dopunom (xls)


Postupci u tijekuPlan nabave 2013.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2013. godinu (PDF)
Odluka o Izmjenama i dopunama plana nabave
Izjava


Plan nabave 2012.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2012. godinu (PDF)


Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave (PDF)


Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi (XLS)


Popis gospodarskih subjekata iz čl. 13. ZOJN

Popis gospodarskih subjekata iz čl. 13. ZOJN (PDF)