EU projekt - Aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole

EU fond

Pristupanjem u članstvo Europske unije Hrvatska je preuzela i obvezu primjene njene pravne stečevine. Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ), s izmjenama Europske komisije (98/15/EZ), nameće obveze za države članice Europske unije na osiguranje prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda nastalih u urbanim aglomeracijama većim od 2.000 ES. Zahtjevi za stupnjem pročišćavanja razlikuju se u ovisnosti o veličini aglomeracije.

Aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole kao osnovna jedinica za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s pravnim okvirom Republike Hrvatske, koja spada među aglomeracije veće od 2000 ES, treba biti usklađena s navedenom Direktivom do 31. prosinca 2023.godine. Projekt ima za cilj unaprjeđenje u području vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje.

Veći dio projektne dokumentacije sufinancira Europska unija iz kohezijskog fonda.
Projekt financiraju: 85% kohezijski fond EU, 15 % vlastita sredstva

Ciljevi projekta

Izgradnja odgovarajuće infrastrukture za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Smanjenje emisija u vode iz komunalnih izvora zagađivanja. Izgradnja cjevovoda u dužini 19 100 m te rekonstrukcija 4389 m na sustavu vodoopskrbe. Izgradnja novih kanalizacijskih kanala u dužini 70 018 m i podmorskog ispusta u dužini od 847 m.

Izgradnja 18 crpnih stanica. Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Marlera na II.stupanj, UPOV Premantura na I.stupanj), izgradnja kompletno novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Banjole Bumbište – 1.stupanj. Smanjenje vodnih gubitaka Povećanje priključenosti na sustav odvodnje iz postojećih 61% na 97%