Javna nabava

Plan nabave 2019.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2019. sa I i II dopunom (xls)

Postupci u tijeku
Plan nabave 2018.
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2016.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2013. godinu (PDF)
Odluka o Izmjenama i dopunama plana nabave
Izjava

Plan nabave 2012.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2012. godinu (PDF)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi (XLS)

Popis gospodarskih subjekata iz čl. 13. ZOJN

Popis gospodarskih subjekata iz čl. 13. ZOJN (PDF)