Javna nabava

Postupci u tijeku

Medulin Šaraje-MODUL- K1
Ev. broj nabave: 03-23-JN
Poziv
Troškovnik

Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin kolektor F-1/1/1, F-1/1/2, ev.br. 05-23-JN
Poziv
Troškovnik

Usluge nadzora nad isporukom, dobavom i montažom fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na UPOV-u Marlera i UPOV-u Premantura ev.broj: 31-22-JN
Poziv
Izmjena poziva

Usluge nadzora na izgradnji sanitarne odvodnje u dijelu naselja Medulin kolektor FK-1, F-1.1''  ev.br. 29-22-JN
Poziv
Ugovor

Plan nabave 2023.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2023. (PDF)

Plan nabave 2022.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2022. (PDF)

Plan nabave 2021.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2021. (PDF)

Plan nabave 2020.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2020. (xls)

Plan nabave 2019.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2019. sa I i II dopunom (xls)

Plan nabave 2018.
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2016.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2013. godinu (PDF)
Odluka o Izmjenama i dopunama plana nabave
Izjava

Plan nabave 2012.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2012. godinu (PDF)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi (PDF)

Popis gospodarskih subjekata iz čl.80 ZJN (120/16)

Popis gospodarskih subjekata iz čl.80 ZJN (120/16) (PDF)