Javna nabava

Postupci u tijeku

Izvođenje radova na izgradnji transportnog kanalizacijskog cjevovoda Vintijan-Vinkuran
Ev. broj nabave: 10-23-MV
Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN RH)

Izvođenje radova na izgradnji UPOV-a Bumbište-Banjole s pripadajućim podmorskim ispustom
Ev. broj nabave: 9-23MV
Prilozi (ZIP format)

Medulin Šaraje-MODUL- K1
Ev. broj nabave: 03-23-JN
Poziv
Troškovnik

Sanitarna odvodnja u dijelu naselja Medulin kolektor F-1/1/1, F-1/1/2
Ev. broj nabave: 05-23-JN
Poziv
Troškovnik

Usluge nadzora nad isporukom, dobavom i montažom fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na UPOV-u Marlera i UPOV-u Premantura
Ev. broj nabave: 31-22-JN
Poziv
Izmjena poziva

Usluge nadzora na izgradnji sanitarne odvodnje u dijelu naselja Medulin kolektor FK-1, F-1.1'
Ev. broj nabave: 29-22-JN
Poziv
Ugovor

Plan nabave 2024.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2024. (XLS format)

Plan nabave 2023.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2023. (PDF)

Plan nabave 2022.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2022. (PDF)

Plan nabave 2021.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2021. (PDF)

Plan nabave 2020.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2020. (xls)

Plan nabave 2019.

Plan nabave Albanež d.o.o. 2019. sa I i II dopunom (xls)

Plan nabave 2018.
Plan nabave 2017.
Plan nabave 2016.
Plan nabave 2015.
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2013.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2013. godinu (PDF)
Odluka o Izmjenama i dopunama plana nabave
Izjava

Plan nabave 2012.

Plan nabave TD Albanež d.o.o. za 2012. godinu (PDF)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave (PDF)

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi (PDF)

Popis gospodarskih subjekata iz čl.80 ZJN (120/16)

Popis gospodarskih subjekata iz čl.80 ZJN (120/16) (PDF)