Usluge i djelatnosti

Image
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Odluku kojom se određuje vrsta vodnih usluga koje se puržaju na vodoopskrbnom području, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge možete pronaći OVDJE.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne odvodnje (u PDF formatu).
INTERNO UPUTSTVO za provođenje kontrole ispravnosti građevina za javnu odvodnju otpadnih voda (u PDF formatu).  

Odvodnja otpadnih voda Općine Medulin

Više informacija o odvodnji otpadnih voda Općine Medulin možete pronaći u sljedećem dokumentu (u PDF formatu)

Izgradnja fekalne kanalizacije u Općini Medulin

Više informacija o izgradnji fekalne kanalizacije u Općini Medulin možete pronaći u sljedećem dokumentu (u PDF formatu)

Kako se priključiti na kanalizaciju?

Više informacija o tome kako se priključiti na kanalizaciju možete pronaći u sljedećem dokumentu (u PDF formatu).

Propisi bitni za naše poslovanje

Popis najbitnijih zakonskih akata vezanih uz naše poslovanje možete naći u slijedećem dokumentu (u DOCX formatu)