EU projekt - Aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole

Lokacijske dozvole

Pregled riješenih imovinsko pravnih odnosa